Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

17 tháng 12 2019 09:59

câu hỏi

khi diệt cỏ dại chúng ta cần lưu ý điều gì? vì sao


0

2


Đỗ H

19 tháng 12 2019 06:11

Muốn diệt cỏ dại, người ta phải nhặt bỏ được toàn bộ thân rễ ngầm ở dưới đất. Vì chỉ sót lại một mầm thân rễ có thể mọc chồi ra phát triển thành cây mới.

Hoa N

20 tháng 12 2019 04:57

nhổ cỏ phải nhổ tận gốc vì rể của cỏ có khả năng sinh sản

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Kể tên các ngành thực vật đã học ? Ngành nào phát triển nhất ? Vì sao ?

13

Lihat jawaban (1)