Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương N

21 tháng 12 2019 12:01

câu hỏi

khi dùng bình tràn và bình chứa để đo V của vật rắn ki thấm Nước thì V của vật bằng?


0

1


Ly L

22 tháng 12 2019 12:49

V = V2 - V1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết Phương trình chứ của phản ứng hóa học sắt tác dụng với oxi trong điều kiện nhiệt độ cao tạo ra sắt 3 o xít

2

Lihat jawaban (1)

tính điện trở của sợi dây nikelin dài 2m tiết diện 0,04 mm² và có điện trở suất 0,40.10-⁶ Ωm

1

Được xác nhận