Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

09 tháng 4 2020 04:43

câu hỏi

khi chuyền đi 1 công suất điện, muốn giảm 1 công suất hao phí vì tỏa nhiệt dùng cách nào trong 2 cách dưới đây là có lợi hơn? vì sao? a) giảm điện trở của đường dây đi 10 lần b) tăng hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn lên 10 lần


0

1


Lovely G

11 tháng 4 2020 11:04

giảm điện trở của đường dây đi 10 lần

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách tính điện trở tương đương trong đoạn mạch song song

26

Được xác nhận

Ở đầu một đường dây tải điện có đặt một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng là 500 vòng và 11 000 vòng. Hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ cấp của máy tăng thế là 1 000V. a) Tìm hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng thế. 31 b) Muốn giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện đi 9 lần so với trường hợp a thì cuộn thứ cấp của máy biến thế trên phải có bao nhiêu vòng dây ?no

0

Lihat jawaban (1)