Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

04 tháng 11 2022 15:36

câu hỏi

Khi chu vi của một hình tròn giảm đi 60% thì bán kính của hình tròn đó giảm đi bao nhiêu %? Tại sao ?

Khi chu vi của một hình tròn giảm đi 60% thì bán kính của hình tròn đó giảm đi bao nhiêu %? Tại sao ?


3

1


Mạnh L

06 tháng 11 2022 06:51

Đường kính hình tròn là 100% bán kính là 50% chu vi giảm 60% thì đường kính chỉ còn 40% và bán kính giảm xuống còn 20% => bán kính giảm 30 % thì phải

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận