Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

16 tháng 3 2020 08:16

câu hỏi

Khi chia một số cho 6 ta được thương bằng 15 và số dư 4 . Vậy số bị chia là .............


0

1


Trang N

17 tháng 3 2020 07:51

chào cậu! Số bị chia = Thương x Số chia + Số dư Bài giải Số bị chia cần tìm là: 15 x 6 + 4 = 94 Đáp số: 94

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

300÷5 , 200÷4 .

9

Lihat jawaban (3)