Square root
VBT
Calculator
magnet

Công Đ

13 tháng 1 2020 14:18

câu hỏi

khi có người bị bất tỉnh thì bạn sẽ làm gì?


1

1


Đỗ T

15 tháng 1 2020 14:40

Mình sẽ nhờ một số người gần đó vào giúp, chở đến cơ sở y tế gần nhất để khám, rồi đưa đến bệnh viện

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tui đố mọi người một bà cụ lên núi hái thuốc giữa đường bà gặp một cây chuối hỏi tại sao bà chạy về?

17

Lihat jawaban (2)