Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

28 tháng 4 2020 01:16

câu hỏi

khi có một bạn bị thương nặng thì bạn sẽ làm thế nào?


4

3


Lê T

28 tháng 4 2020 01:19

chúng ta sẽ đi gặp thầy cô để cho bạn vào phòng y tế

Thép M

04 tháng 5 2020 01:58

Vào y tế

Thảo H

05 tháng 5 2021 10:09

gọi cho công an

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

con đang chơi em đến bảo chị, chị ơi cho em chơi tí nhé.. chị nghe thấy vậy hết cát rồi lém cát lên người em.

30

Lihat jawaban (12)