Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà T

05 tháng 4 2020 12:00

câu hỏi

khi các loài hiện nay không còn nữa thì gọi là gì


0

1


Nguyễn C

06 tháng 4 2020 01:07

là tuyệt chủng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

các biện pháp phồng tránh giun đũa kí sinh ở người

1

Lihat jawaban (2)