Square root
VBT
Calculator
magnet

Khanh K

16 tháng 4 2020 02:39

câu hỏi

Khi bị đuối nước sẽ làm gì


2

3


Phạm N

17 tháng 4 2020 02:11

phải cố gắng bơi, la thật to để mọi người nghe thấy

Alice A

17 tháng 4 2020 04:04

Nhưng càng la càng mất sức

Doraemon C

18 tháng 4 2020 03:55

đúng . 😁

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Doraemon C

18 tháng 4 2020 04:00

mình sẽ đứng ing ở đó và vẩy tay cho người dân kéo mình lên bằng phao

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

các bạn có điều ước gì 🥰🎉🎊❤️🧡💛💚💙💜

43

Lihat jawaban (8)