Square root
VBT
Calculator
magnet

Đoàn Q

15 tháng 12 2019 10:36

câu hỏi

Khi bạn đi học về thấy 1 cụ già ko qua đường được đường bạn sẽ làm gì


1

2


Blink B

15 tháng 12 2019 11:47

Mình sẽ giúp cụ già qua đường.

Hân H

20 tháng 9 2020 11:53

Mình sẽ giúp cụ già qua đường mà bạn hỏi chi vậy 🤗🤩😀

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hỏi cụ thể là cụ nào thế 😂😂😂🤣🤣🤣🤣

0

Lihat jawaban (2)