Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

02 tháng 12 2019 14:33

câu hỏi

khi bỏ cục gạch ngói vào nước có hiện tuong gì


1

1


Thiki...9

03 tháng 12 2019 15:01

Khi ta thả một cục gạch ngói vào nước có hiện tượng cục gach "nhả " bột li ti.

Ha T

09 tháng 12 2019 01:38

sai tè le

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề thi khoa học lớp 5 học kì 1

1

Lihat jawaban (1)