Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương P

08 tháng 9 2020 13:59

câu hỏi

khi đang ở nhà một mình có người lạ tới và nói mở cửa cho chú vào lấy hồ sơ cho ba của cháu các bạn sẽ làm gì?


16

4


Trần M

22 tháng 9 2020 10:25

Đừng mở cửa

Trần M

22 tháng 9 2020 10:28

hỏi xem ba tên gì

Ái V

03 tháng 5 2021 08:52

Không mở cửa

Yuki Y

16 tháng 5 2021 09:05

hỏi thông tin của ba , xem đúng không

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

em muốn biết về kỹ năng sống

0

Lihat jawaban (1)