Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

05 tháng 4 2021 15:38

câu hỏi

khi đổ 200cm3 giấm vào 200cm3 nước thì thứ được thể tích nhỏ hơn 400cm3.Hãy giải thích tại sao có sự hụt thể tích đó


8

1


Thảo N

07 tháng 4 2021 02:31

đổ 200 cm3 giấm vào 200 cm3 nước thì nhỏ hơn 400 cm3, là do giữa các phân tử giấm và các phân tử nc có khoảng cách nên khi đổ vào chúng sẽ xen lẫn với nhau làm cho hỗn hợp nhỏ hơn 400 cm3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 ô tô chuyển động đều từ A đến B dài 15km trong thời gian 20min. a) Tính tốc độ của ô tô b) Đến B, ô tô dừng lại nghỉ 10min rồi tiếp tục chuyển động đến C với tốc độ 10m/s trong thời gian 30min. Tính quãng đường của ô tô đi từ B đến C. c) Tốc độ của ô tô trong suốt thời gian đi từ A đến C ?

8

Lihat jawaban (2)

công cơ học là gì hãy viết công thức của công cơ học

21

Được xác nhận