Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

23 tháng 8 2022 09:06

câu hỏi

Khai triển hằng đẳng thức sau: x²-1/9


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 09:09

Được xác nhận

Xin chào em Thanh T Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ Bài giải chi tiết: x²-1/9=x²-(1/3)²=(x-1/3)(x+1/3) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2.31. Tim UCLN của hai số: a) 40 và 70 D) 55 và 77 2.32. Tim UCLN của: a) 2 2 ⋅5 và 2⋅3⋅5 b) 2 4 ⋅3;2 2 ⋅3 2 ⋅5 và 2 4 ⋅11. 2.33. Cho hai số a=72 và b=96. Phân tích a và b ra thưa số nguyên tố;

4

Được xác nhận