Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh M

09 tháng 8 2022 15:55

câu hỏi

Khai triển hằng đẳng thức. a) (1+x)^(2)


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher73

University of Pedagogy

09 tháng 8 2022 15:57

Được xác nhận

Chào em Minh M, Đây là một bài tập thuộc lớp 8, chương 1, Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ Bài giải chi tiết: (1+x)²=1²+2.1.x+x²=x²+2x+1 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải và biện luận bất phương trình m2x -1>x+m

0