Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

11 tháng 8 2022 04:23

câu hỏi

Khai triển các hằng đằng thức (x-3)^2

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

11 tháng 8 2022 04:27

Được xác nhận

Xin chào em Bao T, Đây là một bài tập thuộc Chương Phép nhân và phép chia các đa thức, bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ Bài giải chi tiết: (x-3)^2=x^2-6x+9 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o

7

Được xác nhận