Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 8 2022 04:54

câu hỏi

Khai triển các hằng đằng thức (2x+1)(2x-1)

alt

103

3

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

12 tháng 8 2022 05:32

Được xác nhận

Xin chào em Huy H, Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ Bài giải chi tiết: (2x+1)(2x-1)=(2x)^2-1^2=4x^2-1 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Mkt I

12 tháng 8 2022 08:03

(2x+1)(2x-1)=(2x)^2-1^2=4x^2-1

Phan T

12 tháng 8 2022 10:28

4x2 - 1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m < 2 + m

3

Được xác nhận