Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

15 tháng 9 2022 04:55

câu hỏi

Khai triển các biểu thức sau (dưa vào hằng đẳng thức ) (x^(2)−6z)(x^(2)+6z)=


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

15 tháng 9 2022 05:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 1-Đại số , Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>(x<sup>2</sup>−6z)(x<sup>2</sup>+6z)=(x<sup>2</sup>)<sup>2</sup>-(6z)<sup>2</sup>=x<sup>4</sup>-36z<sup>2</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 1-Đại số , Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài giải chi tiết: 

(x2−6z)(x2+6z)=(x2)2-(6z)2=x4-36z2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 3: Viết cáo biểu tr a) x^(2)+6x+9

1

Được xác nhận