Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

07 tháng 9 2022 10:01

câu hỏi

Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 5 không. b. 1954 – 1930

Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 5 không.

b. 1954 – 1930


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 10:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Minh T,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>b) 1954 - 1930 không chia hết cho 5</p><p>Vì 1954 có chữ số tận cùng là 4 không chia hết cho 5, 1930 có chữ số tận cùng la 0 chia hết cho 5</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Minh T,
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.
Bài giải chi tiết:

b) 1954 - 1930 không chia hết cho 5

Vì 1954 có chữ số tận cùng là 4 không chia hết cho 5, 1930 có chữ số tận cùng la 0 chia hết cho 5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

B) (0,2x-3) (-0,4:x)= 2

3

Được xác nhận