Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

04 tháng 10 2022 08:54

câu hỏi

Khẳng định nào sau đây không chính xác ? A. Khả năng oxi hoá của các halogen giảm từ flo đến iot. B. Trong các hợp chất, các halogen đều có thể có số oxi hoá:–1, +1, +3, +5, +7. C. Các halogen có nhiều điểm giống nhau về tính chất hoá học. D. Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ.


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 16:47

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc hóa 8&nbsp;</p><p>Đáp án cho câu hỏi trên là B</p><p>Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau:&nbsp;</p><p>Vì Flo chỉ có số oxi hóa là -1</p><p>Các halogen còn lại có số oxi hóa -1;+1;+3;+5;+7</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Chào em Ly P, 

Đây là câu hỏi thuộc hóa 8 

Đáp án cho câu hỏi trên là B

Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau: 

Vì Flo chỉ có số oxi hóa là -1

Các halogen còn lại có số oxi hóa -1;+1;+3;+5;+7

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoàn thành pthh sau theo chuổi phản ứng : S-&gt;SO2-&gt;K2SO3-&gt;KCL-&gt;H2SO4-&gt;MGSO4

1

Được xác nhận