Square root
VBT
Calculator
magnet

EVA T

07 tháng 1 2020 12:02

câu hỏi

Không khí có tính chất gì ạ ?


0

1


N. Ngn

08 tháng 1 2020 10:32

chào bạn, Không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra. Bạn có thể học được điều này ở video bài "Không khí có những tính chất gì?" đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn hãy ghi vào chỗ ba chấm cho hợp lý : Con người Lấy vào. Thải ra ... ... ... ... ... ...

12

Lihat jawaban (2)