Square root
VBT
Calculator
magnet

No N

06 tháng 1 2020 03:13

câu hỏi

không khí có những tính chất gì


1

4


Quoc D

06 tháng 1 2020 13:41

không màu, không mùi, không vị, có thể bị nén ra

Tám N

08 tháng 1 2020 13:40

không màu, không mùi ,không vị ,không có hình dạng nhất định, không khí có thể bị nén lại hoặc giản ra.

Dương H

08 tháng 1 2020 15:08

Không màu không mùi không vị không con nhất định không giản ra hoặc nén lại

Giáo V

12 tháng 1 2020 12:35

tính chất_Không mùi_Không vị_Không màu_không có hình dạng nhất định

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bạn có biết tôi yêu ai ko?

16

Lihat jawaban (2)