Square root
VBT
Calculator
magnet

An A

12 tháng 9 2022 13:14

câu hỏi

Không dùng cách nếm vị, hãy nhận biết 3 lọ đựng riêng biệt: nước, nước đường, nước muối


8

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 13:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em An A,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>Lấy ba ống nghiệm sạch, nhỏ vài giọt mỗi chất lần lượt cho vào ba ống nghiệm và đun trên ngọn đèn cồn.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Sau một thời gian đun, ở ống nghiệm không thấy có dấu vết gì thì đó là nước tinh khiết</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Ống nghiệm sau khi đun có vết màu trắng thì đó là nước muối.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Ống nghiệm sau khi đun có vết màu đen thì đó là nước đường.</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em An A, 
Bài giải chi tiết:
Lấy ba ống nghiệm sạch, nhỏ vài giọt mỗi chất lần lượt cho vào ba ống nghiệm và đun trên ngọn đèn cồn.

    - Sau một thời gian đun, ở ống nghiệm không thấy có dấu vết gì thì đó là nước tinh khiết

    - Ống nghiệm sau khi đun có vết màu trắng thì đó là nước muối.

    - Ống nghiệm sau khi đun có vết màu đen thì đó là nước đường.


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

RIP_BACON R

24 tháng 9 2022 06:15

看不懂是什么品种

Smith B

29 tháng 9 2022 05:55

<p>Lấy ba ống nghiệm sạch, nhỏ vài giọt mỗi chất lần lượt cho vào ba ống nghiệm và đun trên ngọn đèn cồn.</p><ul><li>Sau một thời gian đun, ở ống nghiệm không thấy có dấu vết gì thì đó là nước tinh khiết.</li><li>Ống nghiệm sau khi đun có vết màu trắng thì đó là nước muối.</li><li>Ống nghiệm sau khi đun có vết màu đen thì đó là nước đường.</li></ul>

Lấy ba ống nghiệm sạch, nhỏ vài giọt mỗi chất lần lượt cho vào ba ống nghiệm và đun trên ngọn đèn cồn.

  • Sau một thời gian đun, ở ống nghiệm không thấy có dấu vết gì thì đó là nước tinh khiết.
  • Ống nghiệm sau khi đun có vết màu trắng thì đó là nước muối.
  • Ống nghiệm sau khi đun có vết màu đen thì đó là nước đường.
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 25 : Tổng số hạt p,n,e trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 177. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 47. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 8. A và B lần lượt là:

2

Được xác nhận