Square root
VBT
Calculator
magnet

ɹοɹɹƎ ɹ

24 tháng 3 2021 16:10

câu hỏi

Không cần tính,so sánh A và B a)A=2020.2022 ; B= 2021.2021 b)A=1999.2001 ; B= 2000.2000


5

1


T. Hữu

25 tháng 3 2021 02:48

a) A = 2020.2022 = (2021-1).(2021+1) = 2021.2021 + 2021 - 2021 - 1 = 2021.2021 - 1 < 2021.2021 = B Vậy A < B Câu b) tương tự nè

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một xí nghiệp đã thực hiện 5/9 kế hoạch còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch

4

Lihat jawaban (1)