Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenvanvuong N

15 tháng 12 2019 06:25

câu hỏi

không có cây xanh thì sự sống trên trái đất điều đó có đúng không


0

1


Nhok M

16 tháng 12 2019 14:33

Đúng có cây xanh quang hợp với môi trường thì không có sự sống trên Trái Đất

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dấu hiệu để nhận biết lá cây mọc cách,mọc đối và mọc vòng ạ?

9

Được xác nhận