Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi K

26 tháng 10 2020 05:12

câu hỏi

không biết hiểu rõ về số thập phân bạn hãy chỉ từng bước cho mình được không


1

3


Băng H

31 tháng 10 2020 11:17

Các số thập phân đều được quy ra bằng phân số thập phân

Băng H

31 tháng 10 2020 11:17

Đếm xem ở mẫu số co bao nhiêu số 0 thì ở phần thập phân có bấy nhiêu số

Băng H

31 tháng 10 2020 11:18

các phân số thập phân đều có mẫu bằng10 100-1000-...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

57 × 89 =?

30

Lihat jawaban (12)