Square root
VBT
Calculator
magnet

Vương T

20 tháng 12 2019 03:41

câu hỏi

khái niệm quang hợp ,hô hấp?


0

1


Pon P

20 tháng 12 2019 09:37

* QUANG HỢP Quang hợp là quá trình cây nhờ có chất diệp lục sử dụng nước khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi * HÔ HẤP Hô hấp là quá trình cây lấy khí oxi để phân giải chất hữu cơ đồng thời thải ra khí cacbonic và hơi nước

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tại sao các cây rễ củ cần phải thu thập trước khi ra hoa tạo quả?

1

Lihat jawaban (2)