Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai B

17 tháng 12 2019 16:50

câu hỏi

khái niệm của chuyển động nhanh dần đều là gì?


0

1


Uyên U

18 tháng 12 2019 15:40

chuyển động nhanh dần đều là chuyển động có qũy đạo là đường thẳng, có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kèo một xe goòng bằng một sợi dây cáp với một lực cân bằng 150N. Góc giữa dây cáp và mặt phẳng ngang là 30° . Sau 10s xe chạy được 200m. Tính công suất trung bình của xe

0

Lihat jawaban (1)

1 vật đang đứng yên có m= 15kg được kéo trên mp nằm ngang với 1 lực F = 20N, hợp với phương ngang một góc 30°.Hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,1, quãng đường mà vật đi được là 20m a) Tính công của lực kéo và công của lực ma sát b) Tính công suất của lực kéo

19

Được xác nhận