Square root
VBT
Calculator
magnet

Phong N

20 tháng 12 2019 13:15

câu hỏi

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng(3/40),em hãy tính lịch âm dương cho sự kiện này?


0

1


Ân V

20 tháng 12 2019 13:58

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1. Để cày, bừa ở đất Giao Châu người dân đã sử dụng sức kéo của con vật gì? 2. Ngoài Long Biên, còn nơi nào ở nước ta tập trung đông dân cư lúc bấy giờ? 3.Cuối thế kỷ II Thứ sử Giao Châu là ai? 4. Sản phẩm gì ở biển nhà Hán thu thuế đặc biệt ? 5. Sử nhà Đông Hán cũng phải thừa nhận “ ở Giao Chỉ Thứ sử trước sau đều không.......” ? 6.Chính quyền Hán nắm độc quyền về sắt và đặt các chức quan để kiểm soát .... ....việc khai thác? 7.Nghề rèn sắt, làm gốm,dệt vải gọi chung là nghề gì? 8. Nhà nước Âu Lạc đóng đô ở đâu?

0

Lihat jawaban (1)