Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ H

12 tháng 4 2020 13:21

câu hỏi

khối lượng riêng là gì ? trọng lượng riêng là gì


0

1


Nguyễn T

13 tháng 4 2020 13:47

Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của 1m khối chất đó. Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của 1m khối chất đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chức năng của màng tế bào

7

Được xác nhận