Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh Đ

03 tháng 11 2022 11:15

câu hỏi

Khối lượng nguyên tử bằng

Khối lượng nguyên tử bằng


4

1


Phát D

03 tháng 11 2022 12:12

<p>Khối lượng nguyên tử bằng khối lượng của proton và neutron trong nguyên tử&nbsp;</p>

Khối lượng nguyên tử bằng khối lượng của proton và neutron trong nguyên tử 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lập Quy Trình Công Nghệ Chế Tạo Chi Tiết

10

Lihat jawaban (1)

giải hộ em với ạ .Cảm ơn mn

2

Được xác nhận