Square root
VBT
Calculator
magnet

Trinh L

25 tháng 12 2019 06:37

câu hỏi

Khối lượng của 9.10^23 nguyên tử magie


0

1


P. Liên

04 tháng 1 2020 15:28

Số mol Mg =(9.10^23)/ (6.10^23) = 1,5 mol Khối lượng Mg = 1,5.24 = 36 (g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chợ ta là chất khí gì gì Viết phương trình phản ứng điều chế chất khí A thì a nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần

5

Lihat jawaban (1)