Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà K

Yêu cầu 4 ngày trước

câu hỏi

khối chóp đều sabc, ac =2a các mặt bên đều tạo với mặt phẳng đáy abc 1 góc 60 tính thể tích khối chóp sabc tính theo a là

khối chóp đều sabc, ac =2a các mặt bên đều tạo với mặt phẳng đáy abc 1 góc 60 tính thể tích khối chóp sabc tính theo a là 


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

Đã được trả lời 4 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Hà&nbsp;K&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hà K     

 Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Hà K

Đã được trả lời 4 ngày trước

ủa có nhầm bài không vậy ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

B) Tập hợp T các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 28 và không vượt quá 35

4

Được xác nhận