Square root
VBT
Calculator
magnet

Trọng N

22 tháng 10 2020 13:33

câu hỏi

khối 5 quyên góp ủng hộ miền Trung được 180 kg gạo lớp 5a1 quyên góp được 0,6 tạ lớp 5a3 quyên góp được lượng gạo gấp rưỡi lớp 5a1 hỏi lớp 5a2 quyên góp được bao nhiêu kg


4

1


Mnhi M

24 tháng 10 2020 03:29

Lớp 5A1 quyên góp 0,6 tạ = 60kg Lớp 5A3 quyên góp: 60 x 1,5 = 90kg => 5A2 quyên góp: 180 -(60+90) = 30kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một cửa cửa hàng trong ba ngày bán được 1 tấn đường ngày đầu bán được 300 kg ngày Thứ Hai bán được gấp hai lần ngày đầu hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu kg đường

0

Lihat jawaban (1)