Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ B

02 tháng 10 2022 12:10

câu hỏi

Khử hoàn toàn 1 tấn quặng sắt chứa 90% là Fe3O4 bằng khí Co Khối lượng sắt thu được là: a 0,65 b 0,065 c 0,21 d 0,021


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 12:19

Được xác nhận

<p>Xin chào Vũ B.</p><p>Đây kaf câu hỏi thuộc hóa 9.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới:</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Vũ B.

Đây kaf câu hỏi thuộc hóa 9.

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới:

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một quặng sắt có chứa 64,15% sắt. Tính lượng gang điều chế được từ 2 tấn quặng nói trên. Biết rằng quá trình luyện gang có 2% sắt mất mát theo xỉ và trong gang có 5% các nguyên tố khác.

0

Lihat jawaban (1)