Square root
VBT
Calculator
magnet

Thành T

06 tháng 4 2020 15:45

câu hỏi

khí hậu nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì? giúp mình với ♥️♥️❤️😘


0

1


Công_Thụ C

08 tháng 4 2020 02:48

Thuận lợi: Sinh vặt nhiệt đới phát triển quanh năm Cây cối quanh năm ra hoa kết quả Tạo điều kiện tăng vụ, xen canh, đa canh cho cây trồng Ngoài sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới, còn có sản phẩm của ôn đới á nhiệt đới. Khó khăn: Thiên tai, bất trắc, khí hậu diễn biến thất thường và phức tạp...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tọa độ địa lí là gì

1

Lihat jawaban (1)