Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

14 tháng 10 2022 14:41

câu hỏi

Kết quả phép tính 3 mũ 7 . 9 mũ 5 là A. 3 mũ 13 B. 81 mũ 9 C. 3 mũ 17 D. 27 mũ 20


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 14:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3<sup>7</sup>.9<sup>5</sup>=3<sup>7</sup>.(3<sup>2</sup>)<sup>5</sup>=3<sup>7</sup>.3<sup>10</sup>=3<sup>17</sup></p><p>Đáp án là C</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên

Câu trả lời chi tiết như sau:

     37.95=37.(32)5=37.310=317

Đáp án là C

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận