Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao P

27 tháng 10 2020 11:50

câu hỏi

kết quả phép nhân (xy - 1)(xy + 5)


7

1


Celina C

31 tháng 10 2020 06:20

(xy-1)(xy+5) = x²y²+5xy-xy-5 =x²y²+4xy-5 =((xy)² +2xy.2+2²)-9 =(xy+2)²-3² =(xy+2+3)(xy+2-3) =(xy+5)(xy-1) Chúc bạn học tốt💯

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có ai biết làm Bt 41,42 trang 25 về giải toán bằng cách lập phương trình toán tập 3

7

Lihat jawaban (1)