Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

03 tháng 5 2023 13:51

câu hỏi

Kết quả đúng của tích 1\3 . -5\3 là

Kết quả đúng của tích 1\3 . -5\3 là

 


13

2


Nguyễn H

03 tháng 5 2023 15:44

<p>1⁄3 . −5⁄3 &nbsp;= 1.-5/3.3 = -5⁄9</p>

1⁄3 . −5⁄3  = 1.-5/3.3 = -5⁄9

DO T

06 tháng 5 2023 14:35

<p>-5/9 nha</p><p>&nbsp;</p>

-5/9 nha

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)