Square root
VBT
Calculator
magnet

Hung N

02 tháng 4 2020 03:46

câu hỏi

kết quả của phép tính 540-40 là A.400. B.500. A.600


154

209


Thảo Đ

02 tháng 4 2020 04:56

la 500

Đỗ Q

12 tháng 4 2020 07:30

Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm Năm trăm

Lưu N

01 tháng 6 2020 13:25

gì vậy trời

Nguyễn A

03 tháng 4 2020 12:34

b.500

Tạ H

04 tháng 4 2020 02:15

500

Phạm K

04 tháng 4 2020 03:22

B.500 đúng

Trần T

04 tháng 4 2020 09:35

500

Trần T

08 tháng 4 2020 07:19

các bạn cho mình một lai nha 500

Nguyễn Q

04 tháng 4 2020 12:32

500

Thanh N

04 tháng 4 2020 14:12

500

Mon P

04 tháng 4 2020 14:48

500

TRAM T

05 tháng 4 2020 14:32

B

La Q

06 tháng 4 2020 01:04

B nhé bạn

Hồng N

07 tháng 4 2020 05:00

cảm ơn

Duong T

06 tháng 4 2020 06:44

500

Tuantu N

06 tháng 4 2020 11:08

500

Vũ N

06 tháng 4 2020 11:26

500

Hoàng N

06 tháng 4 2020 12:02

Là 500

Hồng N

07 tháng 4 2020 04:59

cực cì dễ là 5oo

Tưởng V

09 tháng 4 2020 11:00

bằng 500

Feliks Z

03 tháng 6 2020 13:40

b bạn nhé

Hoang D

04 tháng 6 2020 08:40

Bằng 500

Phương N

04 tháng 6 2020 13:48

bằng 500 vì tính 0-0=0 ; 4-4=0 ; 5 không có số trừ thì mình hạ xuống.

Lê X

30 tháng 6 2020 11:53

BBBB

Q. Nguyen

02 tháng 4 2020 05:44

chào cậu! Đó là đáp án B

Nguyễn G

02 tháng 4 2020 07:28

Bằng 500

Bảo C

02 tháng 4 2020 08:13

là B 500

Thanh T

02 tháng 4 2020 09:13

B.500 nhé

Cuong K

02 tháng 4 2020 09:24

trả lời 500

Minh Q

02 tháng 4 2020 10:13

ồ!câu trả lời là b

Thủy N

02 tháng 4 2020 14:07

B.500

Cuong K

03 tháng 4 2020 09:15

5000

Nguyễn Ú

03 tháng 4 2020 09:22

B 500 nhé bạn 🤧❣️

Huong Q

05 tháng 4 2020 07:10

Dễ vậy cũng hỏi B.500

Nguyễn T

06 tháng 4 2020 02:47

500

Nguyễn T

06 tháng 4 2020 02:47

500

Nguyen K

06 tháng 4 2020 14:14

500

Nguyen K

06 tháng 4 2020 14:15

b

Nguyen T

07 tháng 4 2020 02:36

B

Tam T

07 tháng 4 2020 02:48

câu trả lời là B.500

Nguyễn K

07 tháng 4 2020 02:57

B.500

Truong V

07 tháng 4 2020 04:29

tất nhiên là B rồi.

Bichhong B

07 tháng 4 2020 04:34

Bằng 500

Bichhong B

07 tháng 4 2020 04:35

Đó là đáp án B

Duc T

07 tháng 4 2020 06:43

b.500

Hưng A

07 tháng 4 2020 11:18

500

Milk C

07 tháng 4 2020 12:51

b

Vuong V

07 tháng 4 2020 12:54

500

Sơn L

07 tháng 4 2020 15:11

b.500

Cao T

07 tháng 4 2020 15:23

B.500

Nghiêm T

07 tháng 4 2020 18:24

500

Nguyễn N

08 tháng 4 2020 01:22

500

Tuyên N

08 tháng 4 2020 02:05

câu B

Trần Đ

08 tháng 4 2020 03:58

b500

Hằng N

08 tháng 4 2020 05:36

500

Thuy T

08 tháng 4 2020 06:42

b. 500

Thuy T

08 tháng 4 2020 06:42

b. 500

Phương Đ

08 tháng 4 2020 11:33

b

Nguyen D

08 tháng 4 2020 14:00

500 😂😂

Vy V

08 tháng 4 2020 15:35

500

Vũ T

08 tháng 4 2020 17:20

B. 500

Su S

09 tháng 4 2020 02:48

đáp án là câu B 500

Lê Đ

09 tháng 4 2020 03:01

b

Khôi_boy K

09 tháng 4 2020 03:46

B

Quynh A

10 tháng 4 2020 08:45

500

Bemeoly B

10 tháng 4 2020 10:42

=500

Thuan L

11 tháng 4 2020 13:04

Jeyehshhz

Nguyễn V

12 tháng 4 2020 06:31

500

Tran H

14 tháng 4 2020 08:05

B

Phan P

16 tháng 4 2020 10:41

Tớ chọn đáp án B.

Phan T

21 tháng 4 2020 06:01

b

Duong T

24 tháng 4 2020 03:12

b.500

Đông T

28 tháng 4 2020 12:01

B.500

Quang H

30 tháng 4 2020 00:58

500

Quang H

30 tháng 4 2020 00:59

B

Nguyễn T

07 tháng 5 2020 01:49

B. 500

Nguyễn T

14 tháng 5 2020 03:47

B

Hồ C

14 tháng 5 2020 12:24

500

Lê T

14 tháng 5 2020 15:28

Là b.500

Đặng M

24 tháng 5 2020 01:00

500

Nguyễn T

26 tháng 5 2020 07:28

B

Cao T

27 tháng 5 2020 13:14

B đó bạn

Đào A

27 tháng 5 2020 14:00

500

Trần B

27 tháng 5 2020 14:10

b

Đặng M

29 tháng 5 2020 12:42

B. 500.

Dang M

30 tháng 5 2020 04:57

b.500

Aki A

01 tháng 6 2020 14:54

là 500 dễ dậy cũng hỏi

Lê T

02 tháng 6 2020 13:52

500 quá dễ luôn

Quang N

03 tháng 6 2020 12:07

trời ơi,dễ vậy chỉ cần 1 giây là xong Đáp án là B.500 lần sau nhớ ra câu khó hơn nha bai bai

Nguyễn H

05 tháng 6 2020 12:55

Bằng 500 nha cậu

Aki A

05 tháng 6 2020 13:13

500

Đào T

05 tháng 6 2020 13:22

B.500

Lê B

05 tháng 6 2020 14:47

b 500

Lê B

05 tháng 6 2020 14:48

b bạn ơi

Phạm M

05 tháng 6 2020 15:46

B. Chắc là B

Song B

06 tháng 6 2020 02:12

B

Nguyễn N

07 tháng 6 2020 06:41

B.'bờ ê bê'

Lê X

08 tháng 6 2020 13:56

B

Quoc P

08 tháng 6 2020 14:02

bị 500

Quoc P

08 tháng 6 2020 14:03

b

Krinoxx K

10 tháng 6 2020 07:56

500

Thuan N

10 tháng 6 2020 12:46

500

Aki A

12 tháng 6 2020 13:33

500

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456789 - 12345678 bằng ?😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 😁

27

Lihat jawaban (8)