Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

23 tháng 10 2020 15:19

câu hỏi

kể tên dùm hết mấy tên dân tộc ở nước VN


9

4


LÙ G

28 tháng 10 2020 13:03

 Dân số các dân tộc Việt Nam hiện nay 54 dân tộc sống trên đất Việt Nam chia theo ngôn ngữ thì có 8 nhóm. Dân tộc đông nhất là dân tộc Kinh, chiếm 86,2% dân số. Các dân tộc thiểu số đông dân nhất: Tày, Thái (Chữ Thái Đen: ꪼꪕ), Mường, Khmer, Hoa, Nùng, H'Mông, Dao, Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Chăm, Sán Dìu, Ra Glai...

Nguyễn L

24 tháng 10 2020 15:06

Tày,Nùng,Thái,Hơ Mông,Hà Nhì,Khơ Mú,Dao,Sán Chay,. CẠN LỜI !!!

Bảo U

25 tháng 10 2020 02:21

54 dân tộc ở nước Việt Nam

Bảo U

05 tháng 11 2020 13:52

Có 54

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bai sầu riêng

0

Lihat jawaban (3)