Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhà M

16 tháng 12 2019 04:19

câu hỏi

kể tên các bộ phận cấu tạo của thực vật ?


0

1


Bich N

12 tháng 3 2020 03:20

vách tế bào màng sinh chất chất tế bào nhân không bào

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Kể tên các ngành thực vật đã học ? Ngành nào phát triển nhất ? Vì sao ?

13

Lihat jawaban (1)