Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

26 tháng 4 2021 05:50

câu hỏi

Kể tên các ngành thực vật đã học ? Ngành nào phát triển nhất ? Vì sao ?


13

1


Phúc C

02 tháng 5 2021 13:46

Các ngành thực vật : ngành Tảo, ngành Rêu, ngành Hạt trần, ngành Hạt kín. Ngành Hạt kín tiến hóa nhất vì: -Cơ quan sinh dưỡng đa dạng. -Cơ quan sinh sản gồm hoa, quả, hạt; hạt đc vỏ quả bao bọc kín -Có môi trường sống đa dạng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đơn phương ngta rìu phải lm sao

30

Lihat jawaban (5)