Square root
VBT
Calculator
magnet

Trà M

26 tháng 12 2019 15:01

câu hỏi

kể tên các máy cổ đơn giản


0

1


Momo M

30 tháng 12 2019 13:21

RÒNG RỌC ĐÒN BẨY MẶT PHẲNG NGHIÊNG

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 ấm nhôm có khối lượng 500g chứa 5 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước, biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước lần lượt là C1=880J/kg.k ; C2=4200J/kg.k

5

Lihat jawaban (1)

Đây là bình nóng lạnh mà gia đình Kiên đang sử dụng. Em hãy cho biết, khi bình nóng lạnh hoạt động, đã có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

2

Được xác nhận