Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ N

21 tháng 12 2019 14:41

câu hỏi

kể tên các loại máy cơ đơn giản ? Nêu ví dụ của chúng trong thực tế ?


1

10


Trần M

22 tháng 12 2019 12:16

có 3 loại :ròng rọc;mặt phẳng ngiêng và còn bẫy😄😄

Khuyên N

27 tháng 12 2019 02:29

sai rồi bạn đòn bẩy mới đúng😉😉

Trần T

26 tháng 12 2019 01:39

Các máy cơ đơn giản: -Mặt phẳng nghiêng: Tấm ván dày đặt nghiêng so với mặt nằm ngang, dốc,... -Đòn bẩy: Búa nhổ đinh, kéo cắt giấy -Ròng rọc: Mấy tời ở công trường xây dựng, ròng rọc kéo gầu nước giếng

Pon P

23 tháng 12 2019 04:59

- Mặt phẳng nghiêng: Tấm ván dày đặt nghiêng so với mặt nằm ngang, dốc... - Đòn bẩy: Búa nhổ đinh, kéo cắt giấy, - Ròng rọc: Máy kéo ở công trường xây dựng, ròng rọc kéo gầu nước giếng.

Thanh T

23 tháng 12 2019 09:35

tên các loại máy cơ đơn giản là đòn bẩy,ròng rọc , mặt phẳng nghiêng ví dụ của chúng trong thực tế là bấm móng tay máy cắt lúa máy gặt lúa tấm ván

Duyên N

24 tháng 12 2019 00:11

Có 3 loại máy cơ đơn giản : mặt phẳng nghiêng, đòn bẫy, ròng rọc. - Mặt phẳng nghiêng:Tấm ván dày đặt nghiêng so với mặt nằm ngang,dốc núi , dốc cầu,.... - Đòn bẩy :Búa nhổ đinh , kéo cắt giấy,... - Ròng rọc: Cần cẩu ở công trường xây dựng , ròng rọc kéo gầu nước giếng,....

Kiet T

26 tháng 12 2019 13:33

có 3 loại máy cơ đơn giản là: mặt phẳng nghiêng, đòn bẫy, ròng rọc

Đỗ C

26 tháng 12 2019 13:52

có 3 loại:mặt phẳng nghiêng , đòn bẫy ,ròng rọc

Trần L

27 tháng 12 2019 06:36

Các loại máy cơ đơn giản là mặt phẳng nghiêng, ròng rọc và đòn bẩy. Ví dụ:. - Mặt phẳng nghiêng: cầu thang , dốc cầu , nâng vật lên sàn ô tô ,........ - Đòn bẩy: cái kéo , cái mở nút chai, cái bập bênh,...... - Ròng rọc: kéo cống, vó bè , nâng vật nặng khi xây dựng.

Võ T

29 tháng 3 2020 06:24

có Ba loại máy cơ đơn giản là mặt phẳng nghiêng , ròng rọc ,đòn bẩy

Tandat T

08 tháng 4 2020 06:56

rồng rọc mặt phẳng nghiên đòn bẩy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một công nhân khoan vác trong 2 giờ được 48 thùng hàng mỗi thùng hàng phải tốn một công là 15.000 j tính công suất của công nhân đó

6

Lihat jawaban (1)