Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh T

22 tháng 12 2019 01:12

câu hỏi

kí sinh ngoại là gì?


0

1


Nguyễn L

08 tháng 2 2020 10:45

kí sinh ngoại là kí sinh bên ngoài vật chủ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nêu 4 vai trò của ếch đồng đối với tự nhiên và con người, mỗi vai trò cho 1 ví dụ cụ thể

0

Lihat jawaban (1)