Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan V

02 tháng 1 2020 03:59

câu hỏi

kèo một xe goòng bằng một sợi dây cáp với một lực cân bằng 150N. Góc giữa dây cáp và mặt phẳng ngang là 30° . Sau 10s xe chạy được 200m. Tính công suất trung bình của xe


0

1


N. Ngandtt

08 tháng 1 2020 02:50

công suất trung bình P = A/t A = F.s.cosa = 150.200.cos30 = 30000.(căn3)/2 = 25980 J sau t = 10s ta có P = 25980/10 = 2598.1 W

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

m1=200g, m2=300g. 2 vật cđ k ma sát trên mặt phẳng ngang.Ban đầu vật 2 đứng yên,vật 1 cđ về phía vật 2 với vận tốc 44 cm/s. Sau va chạm vật 1 cđ với vận tốc 6 cm/s. tìm vận tốc vật 2 sau va chạm trong các trường hợp sau: 1. vật 1 bật ngược trở lại 2. vật 1 lệch khỏi hướng ban đầu một góc 120 độ

0

Lihat jawaban (1)

kéo một vật có khối lượng 4kg, chuyển động nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc ban đầu bằng 3km/h . Vật đi được quãng đường 50m trong 7 giây . Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là 0.2 . a. Tính gia tốc của vật ? b. Tính lực kéo, biết lực kéo song song với mặt phẳng ngang .

7

Được xác nhận