Square root
VBT
Calculator
magnet

Lộc T

26 tháng 12 2019 14:21

câu hỏi

Kể một câu chuyên em thích bằng lời văn của em.


0

1


Trần L

27 tháng 12 2019 07:03

dễ nha! đầu tiên bạn mở bài em đã được đọc......... và nói câu chuyện bạn thích ra sau đó kể lại câu chuyện đó và kết bài chỉ cần viết qua câu chuyện em rút ra bài học gì sau đó cuối câu viết là em rất thích câu chuyện này vì nó cho em nhiều kiến thức bổ ích

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

😇😇😇

3

Lihat jawaban (1)