Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

27 tháng 10 2022 13:42

câu hỏi

K giống kết quả của bài

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:50

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: Nếu căn x=6 thì x=36 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách Toán 6 tập I dày 130 trang?

12

Được xác nhận