Square root
VBT
Calculator
magnet

Hân Q

11 tháng 2 2020 06:33

câu hỏi

kể các ứng dụng của lực đàn hồi mà em biết


0

1


Trần Đ

14 tháng 2 2020 02:14

Các ứng dụng của lực đàn hồi là lò xo, lực kế.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em bài này với ạ

3

Lihat jawaban (1)

Câu 7. Viết các công thức tính công suất, điện năng của dòng điện? Tại sao nói dòng điện mang năng lượng?

3

Được xác nhận